Külkereskedelmi Főiskola, Budapest XVI., Dióssy Lajos u.

Szántó Tibor: A mátyásföldi laktanya színeváltozása. In.: Építés, felújítás, 1996. szeptember-október, III. évf., 5. szám, 12-17. o.
Szalai Anna: Diákoké lett a volt szovjet laktanya. In.: Népszabadság, Budapest melléklet 1997, szeptember 22., 25. és 27. o.